Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, kĩ năng phòng tránh đuối nước và sơ cấp cứu người bị nạn năm 2019 trường Tiểu học Lạc Lương

Trường Tiểu học Lạc Lương tổ chức buổi tuyên truyền cho học sinh về  phòng chống tai nạn thương tích, kĩ năng phòng tránh đuối nước và sơ cấp cứu người bị nạn năm 2019.

Bài viết liên quan